AsRoligt.com

Roliga bilder, filmklipp, historier mm

Värnpliktlagen för kvinnor

1. Kvinnans värnplikt inträder vid 17 års ålder.

2. Den värnpliktiga skall vara försedd med förstaklassigt vapen, vilket skall vara väl rengjort och loppet väl inoljat.

3. Så snart fienden visar sitt vapen, skall den värnpliktige intaga en lämplig ställning, om fienden inträder i stridszonen gör den värnpliktiga kraftiga motstötar.

4. Allt skrik under striden är förbjudet, såväl vid intåg som återgång. Under striden skall den värnpliktiga försöka få fiendens vapen i sin hand.

5. Är den värnpliktige försedd med bakladdare skall särskild ställning intagas.

6. Hissar den värnpliktiga röd flagg åligger det fienden att omedelbart sänka sitt vapen, och striden anses som avblåst.

7. Omedelbart efter varje strid skall vapnet noga rengöras och begagnade hylsor bortkastas så att inga märken efter striden finnes.

8. Bryter den värnpliktiga mot vad som paragraferna stadga kan den värnpliktiga straffas med nio månaders marsch med tung packning.

Han & Hon

Senaste filmklippen

5657 views - 0 comments
7399 views - 0 comments
7064 views - 0 comments
6229 views - 0 comments